Esaslı İnşaat

Cumhuriyet Mahallesi, İş Bulma Sokak

Toplam İnşaat Alanı: 1070,00 m2