Kırçıllar İnşaat

Güllük Mahallesi, Fevzi Paşa Sokak

Toplam İnşaat Alanı: 650,00 m2