Kırçıllar İnşaat

Hoşnudiye Mahallesi, Sağın Sokak

Toplam İnşaat Alanı: 1050,00 m2